DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Fakülteler / Faculties
Tez Koleksiyonu (Enstitüler / Institutes)
Yabancı Diller Okulu / School of Foreign Languages
Yüksekokullar / Vocational School
 • Energy efficient transmission scheduling for channel-adaptive wireless energy transfer 

  Kaya, Onur; Bacınoǧlu, Baran Tan; Uysal Bıyıkoğlu, Elif (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018-06-08)
  We consider a fading communication link where the transmitter is powered by the receiver through wireless energy transfer (WET). A typical application scenario for this is the transmitter being a simple sensor while the ...
 • İlişkisel veri tabanlarında mükerrer kayıtların makine öǧrenmesiyle tespiti 

  Bayrak, Ahmet Tuğrul; Yılmaz, Aykut İnan; Yılmaz, Kemal Burak; Düzağaç, Remzi; Yıldız, Olcay Taner (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018-07-05)
  Veri miktarının artışına paralel olarak, ilişkisel veri tabanlarında mükerrer kayıtlar da artmaktadır. Artan bu kayıtlar kullanıldıkları rapor veya analizlerde tutarsızlığa sebep olabilmektedir. Bu sorunu en aza indirgemek ...
 • Derin öznitelikler ile anlambilimsel görüntü bölütleme 

  Sünetci, Sercan; Ateş, Hasan Fehmi (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018-07-05)
  Derin evrişimsel sinir ağları (ESA) pek çok sınıflandırma probleminde olduğu gibi anlambilimsel görüntü bölütlemede de çok ciddi başarı göstermiştir. Fakat derin ağların eğitilmesi hem zaman alıcıdır hem de geniş bir eğitim ...
 • Müşterilerin GSP analizi kullanarak kümelenmesi 

  Pakyürek, Muhammet; Sezgin, Mehmet Selman; Kestepe, Sedat; Bora, Büşra; Düzağaç, Remzi; Yıldız, Olcay Taner (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018-07-05)
  In this study, customers' behaviors are determined by detecting natural clusterings using existing reservation and customer data. We also customize their services and sales strategies according to these behaviors. The basic ...
 • Doǧrudan pazarlama amaçli hedef kitle analizi 

  Kegeci, Sinan; Özbek, Eyüp Erkan; Türkel, Mustafa Sertaç; Düzag̃aç, Remzi; Yıldız, Olcay Taner (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018-07-05)
  Direct marketing, which is one of the most popular marketing approaches in the recent years, can be defined as the shortest and most accurate way of matching suitable products with the appropriate people. In this paper, ...

Daha Fazla