Now showing items 21-40 of 66

 • Çağdaş Türk sanatçısı Cihat Burak'ın eserlerinde kadın ve hayvan temasının kurgulanışı 

  Kırmızı, Ayşegül (Işık Üniversitesi, 2014-04-11)
  Bu yüksek lisans tezi çağdaş Cihat Burak’ın resimlerindeki kadın ve hayvan imgelerinin ortaklığı ve bu ortaklığın plastisitesi üzerinde durmuştur. Kadın, ataerkil toplumlarda hane içinde nasıl evcilleştirilmişse; hayvanın ...
 • Çizgi roman'da üçüncü anlam 

  Akıskalı, Mehmet Can (Işık Üniversitesi, 2017-06-02)
  Roland Barthes’in görüntü retoriği üzerinden ele aldığı üçüncü anlam, çizgi romanlardaki içeriğinde “görselin felsefesini”nasıl kullandığını vurgular. Çizgi roman sanatı, üçüncü anlamın varlığı içerisinde incelendiği ...
 • Deniz Bilgin resminin ikonografik çözümlemesi 

  Coşkun, Melis (Işık Üniversitesi, 2015-05-13)
  Bu tezin temel amacı, Batı ve Türk sanatında ortaya konmuş öyküleştirilen illüstrasyonların incelenmesinin akabinde ressam Deniz Bilgin’in öyküleştirilen illüstratif resimlerinin ikonografik çözümlemesinin yapılmasıdır. ...
 • Die Brücke grubunun dışavurumcu sanattaki yeri 

  Bükücü, Binnur (Işık Üniversitesi, 2012-09-11)
  Yirminci yüzyıl her anlamda hızlı gelişmelerin, değişimlerin yaşandığı bir çağ olmuştur. Dışavurumculuk, yirminci yüzyıl sanatını sürekli olarak ve geniş bir kapsamda etkileyen, sonraki birçok akımının ortaya çıkmasında ...
 • Ekspresyonizmin Türk resmine etkisi 

  Güler, Fehim (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
  Avrupa’da 19. yüzyıldan itibaren bilim ve sanat alanındaki ilerlemeler, doğal olarak resim sanatı alanına da yansımıştır. Sadece resim sanatında değil, edebiyat ve müzik gibi diğer alanları da etkilemiş, paralel bir gelişme ...
 • El Greco ve Francis Bacon'ın '' varlık ve zaman'' bağlamında deformasyon ilkesine yönelik bir analoji 

  Sürsal, Ekber (Işık Üniversitesi, 2011-09-30)
  Bu çalışmada, deformasyon ilkesinin El Greco ve Francis Bacon'ın elinde nasıl sanatsal bir ifade aracı olarak kullanıldığı ve bunların kullanım yöntemleri incelendi. Çalışmada incelemeye alman iki sanatçının sanatsal bakış ...
 • Epikür ve Freud yaklaşımları bağlamında Avrupa sanatında yemek ve haz ilişkisi 

  Akın, İffet (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  İnsan varlığının, sürdürülebilme gereklerinden en ilkelidir yemek yeme eylemi. Yapılan araştırmalar, ilk insanların, önce topladıklarını, sonra avladıklarını yediğini ortaya koymuştur. Ateşle uygarlığın yolu adımlanmaya ...
 • Georgia O' Keeffe'nin sanatında renk, ışık ve imge 

  Özalp, Feyza (Işık Üniversitesi, 2011-06-20)
  Çiçekleri ele aldığı resimleriyle ünlü Georgia Totto O'Keeffe Amerikan motiflerinde soyutlamaya giderek Amerikan Modem sanatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 20. yüzyıl başlarında Avrupa avangardım Amerika'ya ...
 • Gıda ambalajında tasarım sorunları ve estetik değerlerin önemi 

  Karasu, Ebru Sermin (Işık Üniversitesi, 2014-06-04)
  Günümüz dünya ekonomisinde neredeyse her sektörün değişmez bir unsuru olan ambalaj 5000 yıllık tarihsel gelişimi boyunca, başlangıçtaki ürünü muhafaza etme fonksiyonundan çok daha geniş kullanım amaçları üstlenmiş, birçok ...
 • Hegel'den Derrida'ya sanatın sonu olgusu 

  Öztaş, Esen (Işık Üniversitesi, 2015-05-15)
  İçinden geçtiğimiz dönem, bir "Sonlar Çağı" olarak nitelenirken, kimi yazar ve düşünürler bu "Son'un sonrasına dönük saptamaları ve önermeleriyle de gündeme geldiler. Bu çalışma, Sonlar Meselesinin temelindeki tarih ...
 • İngiltere ve Osmanlı Devleti'nde sanayi devrimi ve form algısı 

  Pakman, Birrin (Işık Üniversitesi, 2012-01-31)
  Bu tezin temel amacı, Sanayi Devrimi'nin sonucunda değişen sanat algısını İngiltere ve Osmanlı Devleti örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu tezde öncelikle Sanayi Devrimi öncesi sanat ve zanaat algısı ve ilişkileri ...
 • İstanbul Rum-Ortodoks kiliselerinde epitafion işlemeleri ve ikonografileri 

  Osmanoğlu, Özlem (Işık Üniversitesi, 2018-01-12)
  Bizans sanatında her bir nokta inançla örülüdür. Bu da onu Ortaçağ dönemi boyunca oldukça farklı bir noktada tutmuştur. Bizans sanatı, değişimle beslenen bir sanat değildir. Yenilik yerine varolanı en iyiye dönüştürmek ...
 • İtalya’da 1960’lardaki arte povera hareketi ve çağdaş türk sanatına yansıması 

  Tatlıcı, Gizem (Işık Üniversitesi, 2012-01-31)
  “İtalya’da 1960’lardaki Arte Povera Hareketi ve Çağdaş Türk Sanatına Yansıması” adlı çalışma İtalya’da bir hareket olarak ortaya çıkan neo-avangard, Fransisken estetiğini yoğun bir şekilde kullanan ve Fransisken ahlakına ...
 • İyinin ve kötünün ötesinde: Marquis de Sade 

  Erdamar, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-02-02)
  Doğayı yadsıma düzeyine taşıyan egemen olma dayatmasının, yeni bir dilsel ve düşünsel yöntem yaratmanın önündeki engel olabileceği gerçeği gözlerimizin önündeyken, Gilles Deleuze tarafından, yeni biçim elde etmeyi ve yeni ...
 • Jackson Pollock ve Jung ilişkisi 

  Kamışoğlu, Süreyya Öztürk (Işık Üniversitesi, 2012)
  Bu tez çalışmasında Jackson Pollock'un resimlerinde kullandığı sembollerin kökenleri araştırılarak, o dönem içerisinde Analitik Psikoloji çalışmaları ile ön plana çıkmış olan Carl Gustav Jung'un görüşleri ile bağlantısı ...
 • Jeff Wall fotoğraflarında gerçeklik ve kurgusallık ilişkisi üzerine bir inceleme 

  Mocan, Ahmet Can (Işık Üniversitesi, 2017-01-13)
  Fotoğraf tarihinde kurgusal ve gerçek olan üzerine yapılan tartışmalar hem fotoğrafın hem de doğrudan kurgu ve gerçek kavramlarının kaçınılmaz bir biçimde sorunsallaşmasına neden olmuştur. ‘Gerçek nedir?’ ve ‘kurgu nedir?’ ...
 • John heartfield ve nesne yorumu 

  Bostancı, Meral (Işık Üniversitesi, 2012-06-11)
  This research aims at determining and commenting on the information and findings of John Heartfield, a German photomontage artist who is one of the founders of Berlin Dada movement, concerning object comments of his life ...
 • Kent-bellek ilişkisinde güncel sanat pratikleri : İstanbul'u belgelemek 

  Öz Baysal, Ezgi (Işık Üniversitesi, 2017-06-01)
  Bu araştırma, gündelik yaşamımızın içinden geçtiği fiziksel çevrenin hızlı dönüşümünde İstanbul’u, kent hafızasını ve bu dönüşümün kentte yaşayana etkilerini anlamayı amaçlar. Günümüz sanat pratiklerinin kent-bellek ...
 • Land art ve mekan bağlamında süre, süreç, temsiliyet problematiğinin dil ve mekan ilişkisi : sanatçının varoluşsal uzamı 

  Mergin, Arzu (Işık Üniversitesi, 2018-06-07)
  This study that I performed over the existential space of artist with an existential perspective has formed by examining the linguistic and spatial relation of time, process and representation of ‘Land Art’, which arose ...
 • Marcel Duchamp’ın yapıtlarına çözümleyici bir katalog çalışması 

  Erenus, Özlem Kalkan (Işık Üniversitesi, 2012-06-14)
  Bu tezin temel amacı, Marcel Duchamp'ın yapıtlar bütününün tek ve sürekli bir yapı içinde oluşumunu değerlendirmektir. Öncelikle yapıtları ve yaşamöyküsü bağlamında, Marcel Duchamp'ın zihinsel oluşumunu belirleyen evreler, ...