Toplam kayıt 1212, listelenen: 1077-1096

 • A system dynamics analysis of energy dependency and consumption in Turkey 

  Ak, Muhammet Fatih (Işık Üniversitesi, 2013-10-04)
  This study includes a system dynamics model to analyze the energy demand, production and energy consumption in an integrated framework. The main focus of this study is on domestic and imported energy consumption in Turkey. ...
 • Sınır kişilik bozukluğu ve yeme tutumları arasındaki ilişkide dürtüselliğin rolü 

  Türker, Semra Eyşan (Işık Üniversitesi, 2017-08-07)
  Amaç: Sınır kişilik bozukluğu ile dürtüsellik arasında pozitif bir ilişki bulunmakla birlikte (Chapman ve ark., 2010), bu kişilik bozukluğunda yeme tutumlarının da olumsuz yönde etkilendiği saptanmıştır (Swann ve ark., ...
 • Şamanizmin günümüz sanatına yansımaları 

  Tanpolat, Nihal (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  İçinde yaşadığımız dünyada her şey doğanın bir parçasıdır. İlkel insan, kendi imgesini oluştururken tamamen doğal malzemelerle, doğal alanlarda hareket etmiştir. Doğa bir anlamda sanatçının sözlüğüdür. Sanat insanın ...
 • Şirketler topluluğunda konsolidasyon: Muhasebe ve finansal raporlama standartları açısından değerlendirilmesi 

  Toramanoğlu, Nedime Arslan (Işık Üniversitesi, 2016-01-11)
  Çalışmamızın amacı; finansal tablo konsolidasyon standartlarının çerçevesinin çizilmesi, Türkiye’de şirketler topluluğunda konsolidasyonun gerekliliğine ve önemine değinilerek, Kamu Yararını İlgilendiren (KAYİK) kuruluşlar ...
 • Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir uygulama 

  Kayıkçıoğlu, Salih (Işık Üniversitesi, 2017-09-15)
  Küreselleşme ile birlikte piyasaların rekabet koşulları artmıştır. Rekabet yoğun piyasalarda sürdürülebilirliklerini koruma çabası içerisinde olan şirketler, rekabet avantajı elde edebilmek ve kârlılıklarını koruyabilmek ...
 • Şizofreni tanılı hastalara birincil bakım veren bireylerin duygu dışavurumu açısından değerlendirilmesi 

  Algönül, Özde (Işık Üniversitesi, 2017-06-05)
  Problemin Tanımı: Şizofreni hasta bireyi etkilediği gibi hastaya bakım veren ve birlikte yaşamakta olduğu bireyleri de etkileyen bir hastalıktır. Bu araştırmanın amacı, şizofreni tanılı hastalara birincil bakım veren ...
 • T-P phase diagram of ammonia solid phases I, II and III 

  Enginer, Yücel; Salihoğlu, Selami; Yurtseven, Hasan Hamit (Elsevier Science, 2002-06-02)
  In this study, using the mean field theory, we obtain temperature versus pressure phase diagram for the liquid and solid phases I, II, and III of ammonia. We fit, our phase line equations to the experimentally observed ...
 • Tasavvuftaki seyr-ü sülük izleğinde Erol Akyavaş’ın sanatsal serüveni 

  Kepçe, Öznur (Işık Üniversitesi, 2012-09-14)
  İslami tasavvuftaki Seyr-ü süluk yolculuğu paralelinde Erol Akyavaş'ın plastik serüveninin sorunsallaştırılması, bu tezin amacını oluşturdu. Erol Akyavaş'ın; eserlerinin tasavvufi imgelerini incelemek suretiyle, sanatçının, ...
 • Technology and politics: have the ICTs turned into a domain for civil-military relations in Turkey? 

  Karakaya Polat, Rabia (Routledge Journals, 2016)
  The implications of technology have been widely acknowledged in international relations. Studies ranging from the causes of war and military effectiveness to terrorism and nuclear proliferation have explored how technology ...
 • Tedavi gören Multipl Skleroz tanılı hastalarda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi 

  Candaş Demir, Merve Umay (Işık Üniversitesi, 2017-01-17)
  The Statement of Problem: Multiple Sclerosis (MS) is an inflammatory disease of the central nervous system. Cognitive impairment and depression are the most common psychiatric symptoms. Cognitive impairment is evident in ...
 • Tekinsizlik kavramının sanattaki yansımaları 

  Mısırlı, Çağla (Işık Üniversitesi, 2016-04-18)
  Bir zamanlar tanıdık olanın -bastırılmış olanın- su yüzüne çıkışı olarak tekinsizlik kavramı ve sanattaki yansımaları; Freud’un kavrama yaklaşımı baz alınarak incelenmiştir. Metnin kurgusu estetik felsefesi ile açılarak, ...
 • Temel sanat eğitimi ve yeni açılımlar 

  Kara, Kemal (Işık Üniversitesi, 2011-09-29)
  Bilmek yeterli değildir, uygulamak gerekir, istemek yeterli değildir, eyleme geçmek gerekir. J.W.Goethe Temel sanat eğitiminden ne anladığımızı açıklamaya geçmeden önce: Temel sanat kavramı ve çağdaş düşünce üzerinde ...
 • Temperature effect on drying and swelling of kappa carrageenan gels: A steady state fluorescence study 

  Tarı İlgin, Özlem; Pekcan, Mehmet Önder (WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2008)
  A novel technique based on in situ steady state fluorescence (SSF) measurements is introduced for studying drying and swelling Of kappa(-) carrageenan (kappa carrageenan) gels at various temperatures. kappa(-) carrageenan ...
 • Temperature lags of luminescence measurements in a commercial luminescence reader 

  Kıyak, Nafiye Güneç; Kitis, George; Polymeris, George S. (Elsevier Science Inc, 2015-09-15)
  The temperature recorded in thermoluminescence and optically stimulated luminescence equipments is not the temperature of the sample but that of the heating element on which the thermocouple is attached. Depending upon the ...
 • Testing a hypothesis for the evolution of sex 

  Örçal, Bora; Tüzel, Erkan; Sevim, Volkan; Jan, Naeem; Erzan, Ayşe (World Scientific Publishing Company, 2000-07-11)
  An asexual set of primitive bacteria is simulated with a lit-string Penna model with a Fermi function for survival. A recent hypothesis by Jan, Stauffer, and Moseley on the evolution of sex from asexual cells as a strategy ...
 • Texture recognition for frog identification 

  Tek, Faik Boray; Cannavó, Flavio; Nunnari, Giuseppe; Kale, İzzet R. (ACM SIGMM, 2012-11-02)
  This paper describes a visual processing technique for automatic frog (Xenopus Laevis sp.) localization and identification. The problem of frog identification is to process and classify an unknown frog image to determine ...
 • Theoretical calculation of the kinetic coefficient of normal crystal growth 

  Dimitrov, Ventsislav (TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2004)
  An expression for the velocity u of migration of a diffuse simple crystal-melt interface has been derived on the basis of the theory of atomic mobility in supercooled liquids: u = K-0 (T / T-m) DeltaT, where DeltaT = T-m ...
 • Theory of fluidity of liquids, glass transition, and melting 

  Dimitrov, Ventsislav (Elsevier B.V, 2006-04-01)
  This is a presentation of a rigorous theory of fluidity of liquids, glass transition and melting of solids in the frame of an asymmetric double well potential model. Potential wells are doubled time to time by the local ...
 • Thermal quenching of thermoluminescence in quartz samples of various origin 

  Subedi, Bhagawan; Oniya, Ebenezer O.; Polymeris, George S.; Afouxenidis, Dimitrios; Tsirliganis, Nestor C.; Kitis, George (ELSEVIER SCIENCE BV, 2011-03-15)
  The effect of thermal quenching stands among the most important properties in the thermoluminescence (TL) of quartz on which many applications of TL are based. Since the quartz samples used in various applications are all ...
 • Thermal quenching of thermoluminescence in quartz samples of various origins 

  Subedi, Bhagawan; Afouxenidis, Dimitrios; Polymeris, George S.; Bakoglidis, K. D.; Raptis, Spyridoula; Tsirliganis, Nestor C.; Kitis, George (UNIV AGEAN, DEPT MEDITERRANEAN STUD, 2010)
  The effect of thermal quenching plays an important role in the thermoluminescence (TL) of quartz on which many applications of TL are based. In present work it is investigated that the thermal quenching parameters i.e. the ...