Toplam kayıt 10, listelenen: 1-10

 • 1980'den günümüze sanatta postmodern yönelimler ve çağdaş türk sanatına etkileri 

  Teker, Özlem Ekin (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
  1980'li yıllar postmodernizmin yoğun bir şekilde irdelendiği yıllardır. Aynı dönem gerek sanatçılar gerekse teorisyenler modernitenin krizinde hem fikirdir. Kriz ortamında gelişen postmodernizmi ve postmodern sanat kuramlarını ...
 • 21. yüzyılda elektronik sanat ve yeni yönelimler 

  Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-06-05)
  İnsan düşüncesi ve yaşam biçimleri sürekli olarak değişmektedir . İnsanlık tarihi boyunca akıl yoluyla gelişen bilim teknolojiyi doğurmuştur. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren elektronik teknolojisi ve dijital teknolojik ...
 • El Greco ve Francis Bacon'ın '' varlık ve zaman'' bağlamında deformasyon ilkesine yönelik bir analoji 

  Sürsal, Ekber (Işık Üniversitesi, 2011-09-30)
  Bu çalışmada, deformasyon ilkesinin El Greco ve Francis Bacon'ın elinde nasıl sanatsal bir ifade aracı olarak kullanıldığı ve bunların kullanım yöntemleri incelendi. Çalışmada incelemeye alman iki sanatçının sanatsal bakış ...
 • Georgia O' Keeffe'nin sanatında renk, ışık ve imge 

  Özalp, Feyza (Işık Üniversitesi, 2011-06-20)
  Çiçekleri ele aldığı resimleriyle ünlü Georgia Totto O'Keeffe Amerikan motiflerinde soyutlamaya giderek Amerikan Modem sanatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 20. yüzyıl başlarında Avrupa avangardım Amerika'ya ...
 • Hegel'den Derrida'ya sanatın sonu olgusu 

  Öztaş, Esen (Işık Üniversitesi, 2015-05-15)
  İçinden geçtiğimiz dönem, bir "Sonlar Çağı" olarak nitelenirken, kimi yazar ve düşünürler bu "Son'un sonrasına dönük saptamaları ve önermeleriyle de gündeme geldiler. Bu çalışma, Sonlar Meselesinin temelindeki tarih ...
 • Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'ın yaklaşımları ekseninde sanatta 'bakış' 

  Delemen, Gül (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  Bu tezin temel amacı, Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan’ın sanatta ‘bakış’ görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken de, sanattaki ‘bakış’ın değişkenliğini; çağa,zamana, zamanın ruhuna dönük biçimlenmesini anlamak, ...
 • Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği 

  Mengeş, Ferahi (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih boyunca, sanat ve mekan arasındaki ilişki sürekli değişim gösterir. Nadire kabineleri, değerli nesnelerin biriktirilip gösterildiği mekansal düzenlemelerin ilk örnekleridir. Tarihsel aşamalar boyunca gelişen ve büyüyen ...
 • Sanatta kolektivite ve eylemselliğin estetiği 

  Erel, Gökçe (Işık Üniversitesi, 2015-12-23)
  Bu çalışma sanatın kolektiviteyle ilişkisi bağlamında eylemsel pratiklerin estetik olduğu önermesini ileri sürmektedir. Bu çalışma, önermesini avangard olgusunun sanat-hayat ilişkisi bağlamından hareketle, sanatın bir ...
 • Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı 

  Zeki, Semih (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
  Bu tezin temel amacı, sanatta Yeni Figürasyonun ortaya çıkışı, bunu hazırlayan sanat oluşumları, Yeni Dışavurumculuğa zemin hazırlayan Dışavurumcu sanatın, resimsel bağlamda oluşum süreçlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde ...
 • Temel sanat eğitimi ve yeni açılımlar 

  Kara, Kemal (Işık Üniversitesi, 2011-09-29)
  Bilmek yeterli değildir, uygulamak gerekir, istemek yeterli değildir, eyleme geçmek gerekir. J.W.Goethe Temel sanat eğitiminden ne anladığımızı açıklamaya geçmeden önce: Temel sanat kavramı ve çağdaş düşünce üzerinde ...