Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Bedensel dokunuşların izleri 

    Demir, Burçak Ünsal (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
    Tarih öncesi devirlerden bu yana kullanılan bir teknik olan iz alma/bırakmanın, oluşum ve uygulama alanları açısından incelenmesinin ilginç olacağı fikrinden hareketle hazırlanan bu tezde bedensel dokunuşun izini taşıyan ...