Now showing items 1-2 of 2

  • Anadolu kültüründe simge anlam ve sağaltım boyutlarıyla "dövme" 

    Seval, Şermin (Işık Üniversitesi, 2017-05-26)
    İnsan bedeni sanat yapıtlarında çeşitli temalar üzerinden yıllardır anlatılagelen temel unsurlardan biridir. Beden önceleri sanatçının elinde doğadaki başka varlıkların formlarına dönüşmüş, ardından gelişen teknoloji ve ...
  • Bilinç, bilinçaltı kavramsal açılımları ile günümüz sanatında labirent 

    Demir, Pınar Şenkaya (Işık Üniversitesi, 2017-05-25)
    Labirent sözcüğü ile ne anladığımız neyin veya nelerin ifadesi ya da sembolü olarak yaşamlarımıza kattığımız konusunda geçmişten bugüne yaşamımızda yer alan alış alanları, kavramsal olarak içeriği bilinç ve bilinçdışı bakış ...