Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Ekspresyonizmin Türk resmine etkisi 

    Güler, Fehim (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
    Avrupa’da 19. yüzyıldan itibaren bilim ve sanat alanındaki ilerlemeler, doğal olarak resim sanatı alanına da yansımıştır. Sadece resim sanatında değil, edebiyat ve müzik gibi diğer alanları da etkilemiş, paralel bir gelişme ...