Now showing items 1-1 of 1

  • Jackson Pollock ve Jung ilişkisi 

    Kamışoğlu, Süreyya Öztürk (Işık Üniversitesi, 2012)
    Bu tez çalışmasında Jackson Pollock'un resimlerinde kullandığı sembollerin kökenleri araştırılarak, o dönem içerisinde Analitik Psikoloji çalışmaları ile ön plana çıkmış olan Carl Gustav Jung'un görüşleri ile bağlantısı ...