Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Deniz Bilgin resminin ikonografik çözümlemesi 

    Coşkun, Melis (Işık Üniversitesi, 2015-05-13)
    Bu tezin temel amacı, Batı ve Türk sanatında ortaya konmuş öyküleştirilen illüstrasyonların incelenmesinin akabinde ressam Deniz Bilgin’in öyküleştirilen illüstratif resimlerinin ikonografik çözümlemesinin yapılmasıdır. ...