Now showing items 1-7 of 7

  • Anlatı yapısı bağlamında Zeki Demirkubuz sineması: Masumiyet filmi örneği 

   Bayazit, Serkan (Işık Üniversitesi, 2022-04-21)
   1990’lı yıllar ve sonrasında Türk sinemasında yaşanan değişim ve evrim ile birlikte Türk sinemasının bir dönüşüme girdiği, yeni bir üslup ve biçimin geliştiği görülmektedir. 1990 öncesi döneme ait kötü ve vasat koşullar, ...
  • Asya Politik Sineması üzerine notlar 

   Minarlı, Mustafa Ali; Yılmaz, Burak (Okur Yazar Derneği, 2015-12-01)
   Sinema, diğer sanat dalları gibi, topluma ve onu etkileyen faktörlere kayıtsız kalmamış ve hangi biçim ya da dil vasıtasıyla olursa olsun yaşama ayna olma vazifesini yerine getirmekten geri durmamıştır. Sinemanın toplumu ...
  • Işık Stüdyo/ Değişen İzleme Alışkanlıkları 

   Kahraman, Hasan Bülent; Yılmaz, Burak; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi Rektörlüğü (Işık Üniversitesi, 2020-05-01)
   Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın moderatörlüğünü yaptığı ve konuğu Öğr. Gör. Burak Yılmaz ile değişen izleme alışkanlıkları meselesinin masaya yatırıldığı "Işık Stüdyo" programının ...
  • Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tanıtım Filmi 

   Işık Üniversitesi; Özkuran, Alpkan; Aydın, Selen; Başalp, Dilhan; Öztürk, Simge; İbik, Can; Türk, Barış Baran; Küpücü, Ferit; Tel, Tuğba; Yavuz, Abdurrahman; Demir, Esra; Yılmaz, Burak; Eryılmaz, Bahri; Zambak, Erman; Tuncay, Ömer Raşit; Türksever, Mülayim; Tel, Tuğba; Koca, Başak; Çulkun, Semih; Işık Üniversitesi (Işık Üniversitesi, 2019-05-09)
   Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) tanıtım filminin video erişimidir.
  • Işık Üniversitesi | Dr. Öğr. Üyesi Burak Yılmaz'dan Mesaj Var! 

   Yılmaz, Burak; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü (Işık Üniversitesi, 2021-10-15)
   Işık Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Yılmaz'dan Mesaj Var! isimli videonun erişimidir.
  • İzleme Deneyiminin Yarınına Dair 

   Yılmaz, Burak (Işık Üniversitesi, 2020-04-29)
   Işık Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Covid-19 Pandemisi'nin ele alındığı yazı dizisi serisinin "İzleme Deneyiminin Yarınına Dair" konu başlıklı yayınıdır.
  • Son dönem Türk televizyon dizilerinde anlatı yorgunluğu 

   Demircan, Mustafa Sercan (Işık Üniversitesi, 2022-04-28)
   Son dönem yerli televizyon dizileri pek çok açıdan incelenirken, görece geride kalan analiz alanlarından birinin anlatı alanında olduğunu görmekteyiz. Dizilere bu açıdan baktığımızda, aynı anlatı öğelerinin sıklıkla ...