Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Türkiye'de kasten adam öldürme suçunu işlemiş faillerin kişilik yapılarının analizi ve öldürme suçunun yordayıcılarının irdelenmesi

This email address is used for sending the document.