Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Üniversite öğrencilerinde sigara kullanımının otomatik düşünceler üzerine etkisi ve bunun depresyon ve anksiyete ile ilişkisi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.