Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

A methodology to measure customer expectations by Using Kano's model

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.