Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Nonlinear waves in a prestressed elastic tube filled with a layered fluid

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.