Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Optimization of fertile land usage and agricultural production of Turkey

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.