Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorDurmuşoğlu Irmak, Beyza
dc.date.accessioned2017-11-29T06:57:38Z
dc.date.available2017-11-29T06:57:38Z
dc.date.issued2017-06-05
dc.identifier.citationDurmuşoğlu Irmak, B., (2017). Yüksek kaygı ve depresyon düzeyinin evlilik yaşamı ile ilişkisinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1264
dc.description.abstractObjective: In this study, it was aimed to determine the relationship between the marriage of married individuals and depression and anxiety levels. Method: A questionnaire was applied to selected 263 individuals who were married for 18 years and over for at least 1 year, among the individuals residing in İstanbul İli Kartal, Maltepe, Sarıyer and Şişli Districts. Findings: Trait anxiety according to findings from the study; Obsessive attachment, indifferent attachment, and fearful attachment; Reducing the level of secure attachment. State anxiety increases the level of indifferent attachment and fearful attachment; Reducing the level of secure attachment. Depression; Increases the levels of indifferent and fearful attachment, and reduces the level of secure attachment. Obsessive attachment varies according to the duration of marriage and the number of children. Unregistered binding; Duration of marriage, number of children, education level of spouse and monthly salary. Fearful bonding; Marriage age, monthly income and psychological support. Secure connection; Age of marriage, age difference between spouses, kinship status, number of children, educational status and education level. State Anxiety; The age of marriage, the age of marriage, age difference between spouses, marriage decision style, kinship status, number of children, educational status, education level, monthly gain and psychological support status. Constant anxiety; Gender, age, age difference between spouses, number of children, education level of spouse, monthly gain and psychological support situation. Depression; Sex, age of marriage, number of children, educational status and education level.tr_TR
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada evli bireylerin evlilikleriyle depresyon ve kaygı düzeyleri arasında ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 18 yaş ve üzeri en az 1 yıldır evli olan, İstanbul İli Kartal, Maltepe, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde ikamet eden bireyler arasından amaçlı örnekleme tekniği ile seçilen 263 kişiye anket uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sürekli kaygı; saplantılı bağlanma, kayıtsız bağlanma ve korkulu bağlanma düzeyini artırırken; güvenli bağlanma düzeyini azaltmaktadır. Durumluk kaygı ise kayıtsız bağlanma ve korkulu bağlanma düzeyini artırmakta; güvenli bağlanma düzeyini azaltmaktadır. Depresyon; kayıtsız ve korkulu bağlanma düzeylerini artırırken, güvenli bağlanma düzeyini azaltmaktadır. Saplantılı bağlanma, evlilik süresi ve çocuk sayısına göre farklılaşmaktadır. Kayıtsız bağlanma; evlilik süresi, çocuk sayısı, eşin eğitim durumu ve aylık kazanca göre farklılaşmaktadır. Korkulu bağlanma; evlilik yaşı, aylık kazanç ve psikolojik destek alma durumuna göre farklılaşmaktadır. Güvenli bağlanma; evlilik yaşı, eşler arası yaş farkı, eş ile akrabalık durumu, çocuk sayısı, eğitim durumu ve eşin eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Durumluk kaygı; evlilik süresi, evlilik yaşı, eşler arası yaş farkı, evlenme karar şekli, eş ile akrabalık durumu, çocuk sayısı, eğitim durumu, eşin eğitim durumu, aylık kazanç ve psikolojik destek alma durumuna göre farklılaşmaktadır. Sürekli kaygı; cinsiyet, yaş, eşler arası yaş farkı, çocuk sayısı, eşin eğitim durumu, aylık kazanç ve psikolojik destek alma durumuna göre farklılaşmaktadır. Depresyon; cinsiyet, evlilik yaşı, çocuk sayısı, eğitim durumu ve eşin eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Sonuç: Kaygı ve depresyonun evlilik yaşantıları üzerinde olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMarriage lifetr_TR
dc.subjectAnxietytr_TR
dc.subjectDepressiontr_TR
dc.subjectRelationship scalestr_TR
dc.subjectAttachmenttr_TR
dc.subjectEvlilik yaşamıtr_TR
dc.subjectKaygıtr_TR
dc.subjectDepresyontr_TR
dc.subjectİlişki ölçekleritr_TR
dc.subjectBağlanmatr_TR
dc.titleYüksek kaygı ve depresyon düzeyinin evlilik yaşamı ile ilişkisinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment of the relaiıonship between high anxiety and depression level in marriage lifetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster