Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Çocukluk çağı travma yaşantıları ve algılanan sosyal desteğin kronik ağrı ile ilişkisinin incelenmesi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.