Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorİbiş, Cemaltr_TR
dc.contributor.authorKayıkçıoğlu, Salihtr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2018-03-21T00:06:18Z
dc.date.available2018-03-21T00:06:18Z
dc.date.issued2017-09-15
dc.identifier.citationKayıkçıoğlu,S., (2017). Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1280
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 96-98)en_US
dc.descriptionxii, 99 leavesen_US
dc.description.abstractKüreselleşme ile birlikte piyasaların rekabet koşulları artmıştır. Rekabet yoğun piyasalarda sürdürülebilirliklerini koruma çabası içerisinde olan şirketler, rekabet avantajı elde edebilmek ve kârlılıklarını koruyabilmek noktasında, etik kurallar ile örtüşmeyen uygulamaları hayata geçirebilmektedirler. Örgütleri uzun vadede olumsuz olarak etkileyen etik dışı uygulamaların ortaya çıkartılması noktasında örgütlerin iç denetim süreçlerinin önemi büyüktür. İç denetim süreçleri, etik dışı uygulamaların ya da diğer bir ifade ile hileli işlemlerin ortaya çıkartılması noktasında başvurulan en önemli süreçlerden bir tanesidir. Uzun vadede örgütleri yüksek maliyetler, itibar kaybı gibi olumsuz durumlar ile karşı karşıya bırakabilme ihtimali olan hileli işlemlerin iç denetim süreçleri kapsamında ortaya çıkartılması ve iç denetim süreçlerinde iç denetim departmanlarının hile denetim süreçleri bu çalışmanın temel konusudur. Temel konu kapsamında, XYZ A.Ş’de yürütülen uygulama kapsamında, iç denetim süreçlerinde hilenin araştırılması ve hilenin ortaya çıkartılması ve raporlanması süreçlerinin incelenmiş ve tüm süreçler Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe conditions of competition in today’s markets are intensified by the effects of globalization. Organizations, which try to ensure their sustainability and try to enjoy competitive edge in highly competitive markets, may sometimes encounter some unethical behaviors, and be subject to unethical processes. These unethical behaviors effect organizations into effect. These unethical behaviors effect organizations badly in long-term. For bringing into open of these unethical behaviors which results in fraudulent acts, internal auditing processes of organizations are important. Over the long term, fraud results with high costs and loss of reputation for organizations. Internal auditing processes are helpful for discovering fraud and the main subject of this thesis is the ways and means of finding out fraud by internal auditing processes. Within this context, a case study is performed in a real company, XYZ A.Ş. and the main aim of this case study is to investigate the internal auditing processes during the discovery of fraud and the reporting of it. The findings of this process is evaluated in the context of international internal auditing standards.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİç denetimtr_TR
dc.subjectİç denetçitr_TR
dc.subjectHile riskitr_TR
dc.subjectUluslararası iç denetim standartlarıtr_TR
dc.subjectInternal auditingen_US
dc.subjectInternal auditoren_US
dc.subjectFraud risken_US
dc.subjectInternational internal auditing standardsen_US
dc.subject.lccHF5668.25 .K39 2017
dc.subject.lcshAuditing, Internal -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshAuditing -- Standarts -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshAuditing -- Case studies -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshFraud -- Case Studies -- Turkeyen_US
dc.titleŞirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeFraud audit in internal audit departments of companies and a case studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster