Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Majör depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alan kişilerde bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin değerlendirilmesi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.