Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Construction of a Turkish proposition bank

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.