Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Rogue wavefunctions due to noisy quantum tunneling potentials

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.