Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Fazla kilolu ve obez yetişkin bireylerde yeme davranışlarının öfke ve ilişki bağımlılığı ile olan ilişkisi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.