Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Weakly non-linear waves in a tapered elastic tube filled with an inviscid fluid

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.