Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Eshelby tensors for a spherical inclusion in microelongated elastic fields

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.