Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Phase transitions of kappa-Carrageenan gels in various types of salts

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.