Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Small molecule desorption prior to dissolution of a polymeric glass

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.