Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Small molecule diffusion into swelling Iota-Carrageenan gels: A fluorescence study

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.