Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Drying of PAAm hydrogels at various temperatures: A fluorescence study

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.