Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Thermally assisted OSL from deep traps in Al2O3:C

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.