Now showing items 1-1 of 1

  • Türk sinemasında iç göç filmlerinde birey ve mekan algısı (1960-2009) 

    Çelik, Melek Feride (Işık Üniversitesi, 2017-12-11)
    Sinema bir eğlence sanatı olmasına rağmen, yaratıcı sinema ile birlikte dünyadaki suçlara, gerçeklere yansız bir gözle ve en ahlaki boyutta bakmaya çalışır. 1960 yılının sonlarından itibaren tüm dünyada ve Türkiye’de ...