Now showing items 1-11 of 11

 • 2000 sonrası çağdaş Türk sanatında siyasetin izleri 

  Özalp, Feyza (Işık Üniversitesi, 2019-01-02)
  Bu araştırma, 2000 sonrası Türk Sanatı’nda siyasetin izini sürerek güncel siyasi iklimin Türk sanat ortamındaki etkilerini inceler. Toplumu biçimlendirmede başat bir rol oynayan sanatçıların sanat ortamına katkıları ve ...
 • 21. yüzyılda elektronik sanat ve yeni yönelimler 

  Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-06-05)
  İnsan düşüncesi ve yaşam biçimleri sürekli olarak değişmektedir . İnsanlık tarihi boyunca akıl yoluyla gelişen bilim teknolojiyi doğurmuştur. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren elektronik teknolojisi ve dijital teknolojik ...
 • Çağdaş sanat koleksiyonlarının müzelerde toplumla buluşmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

  Çetin, Ece (Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-31)
  20. yüzyılın sonlarına doğru teknolojinin gelişmesiyle kültürel, toplumsal, ekonomik, siyasal alanda ve sanatta köklü değişimler meydana gelmiştir. Bu kapsamda farklı disiplinleri birleştiren yeni açılımlar ve medyumlar ...
 • Görsel belleğin izinde Türk resminde yemek kültürü 

  Tatlıcı, Gizem (Işık Üniversitesi, 2018-12-06)
  Bu çalışmanın temel amacı bir toplumun sosyo-ekonomik yapısını hiyerarşi, inanç, etnisite ve sosyal sınıflar gibi birçok farklı açıdan yansıtan yemek kültürünün resimler üzerinden analizinin mümkün olduğunu göstermektir. ...
 • Küreselleşme sürecinde sanatta ötekilik 

  Güner, Barış (Işık Üniversitesi, 2018-06-04)
  By focusing on the new trends in contemporary art practice, this study will focus on the ways in which the world outside of the West will be represented / visible in the arts field, by examining a series of issues in the ...
 • Kıyamet ve son yargı tasvirlerinde hibrit ikonografisi 

  Onurel, Ruhiye (Işık Üniversitesi, 2018-12-07)
  Başlangıcı olan her şeyin bir sonu olduğu bilincinden hareketle, gelecekte insanlığı nasıl bir sonun beklediğine ilişkin merak sorunsalı, toplumların inanç biçimlerine göre şekillenmektedir. Apokaliptik düşünce yapısının, ...
 • Nöroestetik ve görsel düşünme perspektifinden sanatsal ve bilimsel yaratıcılık 

  Çiftçi, Talat (Işık Üniversitesi, 2018-05-31)
  The creativity in arts and sciences determines the competitiveness of nations. In this thesis, the objective was the determination of the role of Visual Thinking in creativity. For this purpose, brain structure and the ...
 • Sanat alıcılarının sanatı değerlendirme yaklaşımları: Türkiye örneği 

  Kaya, Güldehen (Işık Üniversitesi, 2017-06-23)
  Çalışma, koleksiyoncuların sanat dünyasındaki yerini ve bakış açılarını, sanat eseri satın alma süreçlerini ve teorik çalışma sonrası Türkiye örneğini araştırmak üzerine yapılandırılmıştır. Merkeze koleksiyoncular alınarak, ...
 • Sanatta mikroskopik görüntülerin dünyada ve Türkiye'deki yansımaları 

  Kilimci, Pelin (Işık Üniversitesi, 2018-04-18)
  This study is based on the influence of microscopic images in the art world both within Turkey and globally. The central focus of the thesis is the interaction of art and nature; the effects of the advancements in science ...
 • Türk sinemasında iç göç filmlerinde birey ve mekan algısı (1960-2009) 

  Çelik, Melek Feride (Işık Üniversitesi, 2017-12-11)
  Sinema bir eğlence sanatı olmasına rağmen, yaratıcı sinema ile birlikte dünyadaki suçlara, gerçeklere yansız bir gözle ve en ahlaki boyutta bakmaya çalışır. 1960 yılının sonlarından itibaren tüm dünyada ve Türkiye’de ...
 • Türkiye'de kamusal alanlarda iktidar karşıtı sivil hareketler ve bunların sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi 

  Demir, Vesime Itır (Işık Üniversitesi, 2018-11-21)
  Bu tezde, Türkiye’de kamusal alanlardaki sivil hareketlerin sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Sanatçıların ve inisiyatiflerin iktidarlarla yaşadığı sorunlar, yerel halkla kurulan ilişkiler ve bu ...