Now showing items 1-1 of 1

  • Görsel belleğin izinde Türk resminde yemek kültürü 

    Tatlıcı, Gizem (Işık Üniversitesi, 2018-12-06)
    Bu çalışmanın temel amacı bir toplumun sosyo-ekonomik yapısını hiyerarşi, inanç, etnisite ve sosyal sınıflar gibi birçok farklı açıdan yansıtan yemek kültürünün resimler üzerinden analizinin mümkün olduğunu göstermektir. ...