Toplam kayıt 125, listelenen: 1-20

 • 19. yüzyıl Osmanlı resim sanatında kullanılan takılar 

  Bora, Rezzan (Işık Üniversitesi, 2013-01-16)
  Osmanlı saray yaşantısında 19. yüzyılda batının etkisiyle lüks yaşam ve gösteriş hakimdir. Bu dönem içerisinde Osmanlı halkı ve saray kadınları yaşamlarına pek çok takıyı dâhil etmişlerdir. Bu gösterişli dönemin etkisiyle, ...
 • 1980'den günümüze sanatta postmodern yönelimler ve çağdaş türk sanatına etkileri 

  Teker, Özlem Ekin (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
  1980'li yıllar postmodernizmin yoğun bir şekilde irdelendiği yıllardır. Aynı dönem gerek sanatçılar gerekse teorisyenler modernitenin krizinde hem fikirdir. Kriz ortamında gelişen postmodernizmi ve postmodern sanat kuramlarını ...
 • 20. yüzyıl batı resim sanatında geometrik biçimlendirmeler 

  Tecer, Arzu (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
  Bu tez, genel bağlamda geometri biçim dilini kullanan akımların, hangi felsefe ve metafizik düşüncelerden nasıl etkilendiklerini açıklar. Bu etkilerin yapıtlara nasıl yansıdığı, sanatçıların ve düşünürlerin kuramsal metinleri ...
 • 2000 yılı sonrası İstanbul temsilinde çağdaş sanatın rolü 

  Karaevli, Berna (2013-05-30)
  Tez kapsamında İstanbul'un küresel rekabet ortamına dahil olmasıyla birlikte geliştirilen kültürel söylem eleştirel olarak incelenmiştir. Küreselleşmenin dünya üzerinde hakimiyetini kurmasıyla dönüştürülen kentlerde güçlü ...
 • 2000-2012 yerli dizilerin 1960-1990 Türk sinemasındaki örnekleriyle karşılaştırılması 

  Suci, Melih (Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-06-13)
  Türk kültürü Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla birlikte önce Anadolu’da kendinden önce var olmuş kültürlerle daha sonra da fethettiği toprakların kültürleriyle zenginleşmiş, bir yandan kendi kültür birikimlerini yeniden ...
 • Ağır sanayi kuruluşunda çalışan erkeklerde iş stresi, yeme tutumu, anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  Şahin, Gizem (Işık Üniversitesi, 2017-01-17)
  The Statement of the Problem: The main aim of this study was to measure and to investigate the relationships between the job stress, eating attitude, body mass index, anxiety and depression levels in a group of males working ...
 • Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın eserlerindeki mekan anlayışı 

  Gül, Evren (Işık Üniversitesi, 2012-06-07)
  Bu yüksek lisans tez çalışması 2mekan3 olgusunu 20. yüzyılın iki büyük sanatçısı Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın mekan anlayışıyla incelemektedir. Figüratif sanat eğilimleri ile merkezinde insan görünümünü kapsayan ...
 • Andre Breton ve sürrealist resim ilişkisi 

  Güngör, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2011-09-21)
  Bu tezin temel amacı, sürrealizmin kurucusu olan Andre Breton ve sürrealist resim arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu tezde öncelikle sürrealizmin tarihsel arkaplanı sunulmuştur. Sonraki bölüm Andre Breton'un hayatı ...
 • Andy Goldsworthly ekseninde arazi sanatına genel bakış 

  Uzunokur, Olca (Işık Üniversitesi, 2011-05-31)
  21. yüzyılın çağdaş İngiliz arazi sanatçısı Andy Goldsworthy, yaptığı eserlerle önemli bir konuma sahiptir. Topografya, malzeme ve tarih dahil bir yerin niteliklerini iyi inceleyip bu şartlara en uygun cevabı vererek yaptığı ...
 • Anish Kapoor'un mekan ve malzeme anlayışı 

  Kilimci, Pelin (Işık Üniversitesi, 2012-06-13)
  Postmodern dönemin önemli heykeltıraşlarından biri olan Anish Kapoor üzerine hazırlanan bu çalışma sanatçının mekan ve malzeme anlayışını incelemektedir. Bu çalışmayı oluştururken sanatçının yapıtlarını anlayabilmek için ...
 • Anselm Kiefer; sanatının anlam ve biçimlendirme kaynakları 

  Koç, Ekin (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Bu tezin temel amacı, günümüz sanatının önemli isimlerden biri olan Anselm Kiefer’in sanatının çözümlenmesi, kullandığı özel tema ve materyallerinin anlamlarının ortaya koyulmasıdır. Yapıtlarda rastlanan temaların, sanatçının ...
 • An application of niche marketing from Turkish pharmaceutical sector; orphan drugs 

  Taştekin, Ali Tolga (Işık Üniversitesi, 2016-06-23)
  English; Within this research, with the application of niche marketing to the Turkish pharmaceutical sector the issue of orphan drugs and treatment of rare diseases which are not only Turkey's but also other countries’ ...
 • Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları 

  Akkavak, Tuğba (Işık Üniversitesi, 2013-05-29)
  İnsanoğlu kadar eskidir yazının öyküsü. Mağara duvarlarına resimler çizmekle başlayan serüvene, göstergeler, piktogramlar, ideogramlar eklenir. Kendini keşfeden insan, zihnindekileri aktarma ve varlığının izini bırakma ...
 • Bir arketip olarak gölge 

  Sungurlar, Işık (Işık Üniversitesi, 2013-05-31)
  Araştırmamın temeli, gölgenin sanatsal anlamda kazandığı önem ve kullanım şekli ile insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkileri incelemektir. İlk bölümde gölgenin genel tanımı, eski inanışlarda hangi kavramlar ile karşımıza ...
 • Arshille Gorky ve soyut dışavurumculuktaki yeri 

  Altunay, Nesrin (Işık Üniversitesi, 2012-06-11)
  1902 yılnda Van'da doğmuş, 1920 yılından 1948'de ölümüne kadar yaşamını Amerika'da sürdüren Arshile Gorky, kısa süren hayatına birçok trajediyi sığdırmıştır. Resme son derece tutkun olan sanatçı, Amerika'da sanat eğitimini ...
 • Banka çalışanlarında stres algısı ve ruhsal durum arasındaki ilişkinin araştırılması 

  Yıldız, Merve (Işık Üniversitesi, 2017-01-05)
  Employees may be exposed to stress due to work intensities, customer attitudes and reasons for their relationship with colleagues. It is observed that employees have high perceptions of stress they are exposed to and ...
 • Basın ilanlarında illüstrasyonun görsel iletişim tasarımı açısından incelenmesi ve uygulama çalışmaları 

  Teymur, Aydın (Işık Üniversitesi, 2017-01-20)
  Reklamda ilk hedef markaya ün kazandırmak olmalıdır. Geçici süreliğine kazanç sağlamak yerine markaya değer katarak uzun ömürlü kazanç elde edilebilir. Başarılı bir reklam için yaratıcı olmak, fark yaratmak ve kuralları ...
 • Beden kullanımı ve performans sanatı 

  Şenkan, Eda (Işık Üniversitesi, 2017-01-18)
  This study has been conducted on ritualistic dance performances beginning with primitive tribes to modern ages in context with Performance and the Art of Body defending it as art, in actuality. It suggests an avant-garde ...
 • Bedensel dokunuşların izleri 

  Demir, Burçak Ünsal (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih öncesi devirlerden bu yana kullanılan bir teknik olan iz alma/bırakmanın, oluşum ve uygulama alanları açısından incelenmesinin ilginç olacağı fikrinden hareketle hazırlanan bu tezde bedensel dokunuşun izini taşıyan ...
 • Bizans'tan Osmanlı'ya şenlikler, törenler ve Cihat Burak resmine yansıması 

  Şapçı, Hatice Işıl (Işık Üniversitesi, 2014-01-13)
  Tez kapsamında yaşadığımız coğrafyanın, antik ritüellerden iktidarı toplumun benimsemesine uzanan sürecinde, şenlikler ve törenlerin, Cihat Burak’ın resminde sanata yansıması ele alınmıştır. Tezin ilk bölümünde şenlik ve ...