Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Local Elections and the Turkish Voter: Looking for the Determinants of Party Choice

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.