Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

A novel method to design wideband power amplifier for wireless communication

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.