Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

A numerical real frequency broadband matching technique based on parametric representation of scattering parameters

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.