Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Weakly nonlinear waves in a prestressed thin elastic tube containing a viscous fluid

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.