Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

The 110°C Thermoluminescence peak as a probe in bioactivity study of the 58S sol-gel bioactive glass

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.