Now showing items 1-3 of 3

 • Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir uygulama 

  Kayıkçıoğlu, Salih (Işık Üniversitesi, 2017-09-15)
  Küreselleşme ile birlikte piyasaların rekabet koşulları artmıştır. Rekabet yoğun piyasalarda sürdürülebilirliklerini koruma çabası içerisinde olan şirketler, rekabet avantajı elde edebilmek ve kârlılıklarını koruyabilmek ...
 • Türkiye'de ihracatta KDV iadesi uygulaması:yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri 

  Aygül, Cihan (Işık Üniversitesi, 2016-05-27)
  Bu çalışmada; Türkiye’de ihracatta KDV iadesi uygulaması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası Katma Değer Vergisi iade sistemleri ele alınarak, ülkemizde ...
 • Türkiye’de KOBİ’lerde bütçe hazırlama esasları ve bir uygulama 

  Aksoy, Tuğba (Işık Üniversitesi, 2017-01-30)
  Ülke ekonomimiz içerisinde sayı ve istihdam açısından önemli bir yere sahip KOBİ’ler, küreselleşmenin hızla yayıldığı Dünya’mızda kendilerine yer bulmak, mevcut konumlarını korumak ve geliştirmek zorundadırlar. Küreselleşmeyle ...