Now showing items 1-1 of 1

  • İflas ertelemenin kaldırılması ve konkordato 

    Demir, Gülay (Işık Üniversitesi, 2019-01-09)
    İflas erteleme hukukumuzda yer aldığı günden beri hatalı uygulamalara neden olmuştur. Bilhassa bir işletmenin belirsiz bir süre için borçlarını ödemekten kurtulmasına yönelik gerçekleştirilen ve kötü niyet taşıyan başvurular, ...