Now showing items 1-2 of 2

  • 2008 krizi öncesi ve sonrasının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisi 

    Ermiş, Hasanali (Işık Üniversitesi, 2018-08-03)
    2008 krizi, ABD’de ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan, dünya tarihindeki en büyük krizlerden birisidir. Krizin etkilerini yoğun biçimde gösterdiği sektörlerden birisi de bankacılık sektörüdür. 2008 krizinin ...
  • İflas ertelemenin kaldırılması ve konkordato 

    Demir, Gülay (Işık Üniversitesi, 2019-01-09)
    İflas erteleme hukukumuzda yer aldığı günden beri hatalı uygulamalara neden olmuştur. Bilhassa bir işletmenin belirsiz bir süre için borçlarını ödemekten kurtulmasına yönelik gerçekleştirilen ve kötü niyet taşıyan başvurular, ...