Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Modulation of non-linear axial and transverse waves in a fluid-filled thin elastic tube

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.