Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Andre Breton ve sürrealist resim ilişkisi 

    Güngör, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2011-09-21)
    Bu tezin temel amacı, sürrealizmin kurucusu olan Andre Breton ve sürrealist resim arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu tezde öncelikle sürrealizmin tarihsel arkaplanı sunulmuştur. Sonraki bölüm Andre Breton'un hayatı ...
  • Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı 

    Zeki, Semih (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
    Bu tezin temel amacı, sanatta Yeni Figürasyonun ortaya çıkışı, bunu hazırlayan sanat oluşumları, Yeni Dışavurumculuğa zemin hazırlayan Dışavurumcu sanatın, resimsel bağlamda oluşum süreçlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde ...