Now showing items 1-1 of 1

  • Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı 

    Zeki, Semih (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
    Bu tezin temel amacı, sanatta Yeni Figürasyonun ortaya çıkışı, bunu hazırlayan sanat oluşumları, Yeni Dışavurumculuğa zemin hazırlayan Dışavurumcu sanatın, resimsel bağlamda oluşum süreçlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde ...