Now showing items 1-1 of 1

  • Çağdaş sanatta müellif sorunsalı 

    Güner, Barış (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
    Bu çalışma, çağdaş sanat pratiğinde önemli ve ayrıcalıklı bir tartışma alanı yaratan müellifin/sanatçının rolünü post-yapısalcı kuramlar ekseninde tartışmayı ve postmodern süreçte bu yönde şekillenen sanatsal stratejilerden ...