Now showing items 1-2 of 2

  • Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'ın yaklaşımları ekseninde sanatta 'bakış' 

    Delemen, Gül (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
    Bu tezin temel amacı, Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan’ın sanatta ‘bakış’ görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken de, sanattaki ‘bakış’ın değişkenliğini; çağa,zamana, zamanın ruhuna dönük biçimlenmesini anlamak, ...
  • Resim sanatında görsel algılama biçimleri açısından dinamizm 

    Sertkan, Aslınur (Işık Üniversitesi, 2012-09-12)
    Görsel algının dinamik bir süreç olmasının nedeni: Gözümüzle algıladıklarımız, Sadece nesneler, renkler ve şekiller ile yapılmış farklı düzenlemeler değildir. Belirli yönlere sahip gerilimlerin birbiriyle ilişkisi denge ...