Now showing items 1-4 of 4

 • Beden kullanımı ve performans sanatı 

  Şenkan, Eda (Işık Üniversitesi, 2017-01-18)
  This study has been conducted on ritualistic dance performances beginning with primitive tribes to modern ages in context with Performance and the Art of Body defending it as art, in actuality. It suggests an avant-garde ...
 • Bedensel dokunuşların izleri 

  Demir, Burçak Ünsal (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih öncesi devirlerden bu yana kullanılan bir teknik olan iz alma/bırakmanın, oluşum ve uygulama alanları açısından incelenmesinin ilginç olacağı fikrinden hareketle hazırlanan bu tezde bedensel dokunuşun izini taşıyan ...
 • Çağdaş sanatta bedenin cinsel temsiliyetine bir bakış 

  Ceylaner, Sevgi Ceren (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
  Beden nedir? Bedeni tanımanın insan için önemi nedir? Özgür bir beden olabilmek insan için neden önemlidir? Cinsiyet nedir? Cinsel kimliklerin inşasındaki iktidar güçlerinin amaçları nelerdir? Gibi sorulara yanıt arayarak ...
 • Vito Acconci'nin çalışmalarında mahremiyet kavramının sorunsallaştırılması 

  Yılmaz, Funda Arslan (Işık Üniversitesi, 2016-05-11)
  Birey olarak sanatçı, topluluk olarak izleyici bulundukları mekân-zamanın koşullarından etkilenirler. Burada duyarlılık sanatsal pratiğin ve eleştirinin olanağı olur. Sosyal konulara yönelen bir sanatçı değil, sosyal ...