Now showing items 1-1 of 1

  • Pop art akımının mobilya tasarımıyla ilişkisi ve etkisi 

    Çubukçu, Emre (Işık Üniversitesi, 2012-06-13)
    "Pop Art Akımının Mobilya Tasarımıyla İlişkisi ve Etkisi'' adlı çalışmanın temel amacı ; Pop Art akımında ön plana çıkan popüler kültürün, tüketici toplum karşısında görsel sanatların, moda ve sinemanın etkilediği birçok ...