Now showing items 1-1 of 1

  • Sanatta kolektivite ve eylemselliğin estetiği 

    Erel, Gökçe (Işık Üniversitesi, 2015-12-23)
    Bu çalışma sanatın kolektiviteyle ilişkisi bağlamında eylemsel pratiklerin estetik olduğu önermesini ileri sürmektedir. Bu çalışma, önermesini avangard olgusunun sanat-hayat ilişkisi bağlamından hareketle, sanatın bir ...