Now showing items 1-1 of 1

  • Marcel Duchamp’ın yapıtlarına çözümleyici bir katalog çalışması 

    Erenus, Özlem Kalkan (Işık Üniversitesi, 2012-06-14)
    Bu tezin temel amacı, Marcel Duchamp'ın yapıtlar bütününün tek ve sürekli bir yapı içinde oluşumunu değerlendirmektir. Öncelikle yapıtları ve yaşamöyküsü bağlamında, Marcel Duchamp'ın zihinsel oluşumunu belirleyen evreler, ...